Platba a dovoz

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.darcek.eu  sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká telefonickým alebo mailovým potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Predávajúci nezodpovedá za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
Kupujúci sa zaväzuje: - objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade,že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo,cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 100,- EUR  žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr, telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 2-7 dní, v závislosti od množstva tovaru. Pri nečakaných okolnostiach sa môže predĺžiť. Pri tovare, ktorý nie je skladom, sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne ju zmeniť.

4. Ceny

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.
Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je vždy pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži aj ako dodací a zároveň aj ako záručný list.

5. Platby za tovar a poštovné

Objednaný tovar posielame poštou na dobierku, kuriérom alebo služkou Zásielkovňa.
Poštovné a balné pre každú samostatnú objednávku je:

Slovenskou poštou: 4,50€

Kuriérom DPD: 7.50€

Zásielkovňa: 2.50€


6. Zrušenie objednávky
Zákazník má právo zrušiť objednávku tovaru do 6 hodín od jeho objednania a to bez udania dôvodu. Po šiestich hodinách účtujeme manipulačný poplatok 10 % z ceny objednaného tovaru.

7. Vrátenie tovaru
Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovy vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.


8. Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.
V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.
Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. 9. Záverečné ustanovenia

Objednávka Kupujúceho je po potvrdení Kupujúcim (uzatvorená zmluva) archivovaná za účelom jej splnenia a evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú Spotrebiteľovi známe z procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky.. VOP sú platné a účinné od 23.11.2011.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci sa zaväzuje, že získané osobné údaje neposkytne žiadnej inej osobe bez písomného súhlasu spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo kedykoľvek požiadať predávajúceho o vymazanie poskytnutých osobných údajov, pričom predavajúci tak okamžite učiní.

Orgán dozoru: I SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07  Bratislava 27